Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dom Gościnny Ela

ul. Dąbrowskiego 12
35-036 Rzeszów

Recepcja - tel: 17 8624232
Pon-nd: 10.00-22.00

W innych godzinach:
GSM: 695648341

E-mail: recepcjadg@ipr.pl

REGULAMIN DOMU GOŚCINNEGO ELA

 1. Recepcja Domu Gościnnego Ela czynna jest w godzinach 10:00 - 22:00.

 2. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerami 17 862 42 32 lub
  695-648-341, bądź też mailowo pod adresem e-mail: recepcjadg@ipr.pl

 3. Rezerwacja w formie mailowej powinna zawierać następujące elementy:
  a) dane osobowe osoby dokonującej rezerwacji
  b) oznaczenie pokoju/pokoi, które mają być zarezerwowane (tj. jako jednoosobowy, dwuosobowy itd.),
  c) wskazanie liczby osób rezerwujących nocleg/noclegi,
  d) ilość rezerwowanych dób hotelowych oraz ich daty,
  e) orientacyjną godzinę przyjazdu do DG Ela,
  f) telefon kontaktowy do osoby dokonującej rezerwacji.

 4. Osoba wynajmująca pokój, w momencie meldowania, winna okazać ważny dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz uiścić opłatę za nocleg.

 5. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w DG Ela. Aktualne ceny dostępne są na stronie internetowej DG Ela w zakładce ”CENNIK”. DG Ela zastrzega sobie prawo zmian cen na czas ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych w Rzeszowie.

 1. Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego. Do tego czasu pokój powinien być zwolniony, a klucz zwrócony w recepcji DG Ela. Niewymeldowanie się do godziny 10:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę.

 2. Przedłużenie pobytu należy zgłaszać w recepcji do godziny 11:00. DG Ela umożliwia przedłużenie czasu pobytu tylko wówczas, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami.

 3. W przypadku skrócenia pobytu w DG Ela, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

 4. Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna. 

 1. W przypadku gdy pokój nie zostanie zwolnione do godziny 12:00,a pokój ten lub łóżko jest zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, wówczas obsługa DG Ela jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do recepcji

 2.  Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, lub który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, lub też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie DG Ela.

 3.  Hostel może odmówić zakwaterowania lub też może wykwaterować w trakcie trwającego pobytu, Gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin DG Ela lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

 4. DG Ela nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione
  w pokoju.

 5. W pokojach DG Ela obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu będzie naliczana kara w wysokości 100-500 zł.

 6. W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane oraz ich goście. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich goście hostelu.

 7. Pokoje w DG Ela wynajmowane są konkretnym osobom. Niedopuszczalne jest użyczanie bądź podnajmowanie pokoi innym osobom.

 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
  w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych, innych urządzeń zasilanych prądem lub innym paliwem, niestanowiących wyposażenia hostelu, mogących stwarzać potencjalne zagrożenie pożarowe.

 9. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, bez uprzedniego ustalenia z obsługą hostelu.

 1. Za zgubienie kluczy lub konieczności interwencji obsługi hostelu w godzinach nocnych będzie pobierana opłata od 50,00 zł.

 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Gość powinien zawiadomić recepcję hostelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

 1. DG Ela nie odpowiada za awarie i ich skutki niezależne od nas.

 1. Jakiekolwiek usterki w pokojach należy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

 1. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji. Faktura może być wystawiana najpóźniej w ciągu 7 dniu od dnia wystawienia paragonu. Po upływie powyższego terminu DG Ela odmówi wystawienia faktury.

 2.  Przedmioty pozostawione w pokoju, po jego opuszczeniu, będą przechowywane w recepcji DG Ela przez 1 miesiąc.

 3.  Wszystkich gości obowiązuje zachowanie bezpieczeństwa własnego i innych gości na terenie obiektu. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. W szczególności prosimy o:
  - ostrożne chodzenie po schodach
  - wrzucanie butelek, puszek po alkoholu do koszy na śmieci,
  - zakręcanie wody w kabinach prysznicowych i umywalkach,
  - nie wykręcanie żarówek,
  - po każdorazowym opuszczeniu pokoju lub łazienki o wyłączenie światła oraz zamknięcie pokoju,
  - nie przestawianie łóżek,
  - nie wrzucanie podpasek, śmieci do muszli klozetowej. 

 4. Kierownictwo i personel DG Ela dokłada wszelkich starań, by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Jednocześnie podkreślamy, aby gości mieli na uwadze to, iż korzystają z usług DG Ela, który  z założenia odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w hotelach.

 5. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 6. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje na piśmie przyjmowane są w recepcji.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?