Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dom Gościnny Ela

ul. Dąbrowskiego 12
35-036 Rzeszów

Recepcja - tel: 17 8624232
Pon-nd: 10.00-22.00

W innych godzinach:
GSM: 695648341

E-mail: recepcjadg@ipr.pl

REGULAMIN DOMU GOŚCINNEGO ELA

  1. Recepcja Domu Gościnnego Ela czynna jest w godzinach 10:00 - 22:00.
  2. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerami 17 862 42 32 lub 695-648-341, bądź też mailowo pod adresem email: recepcjadg@ipr.pl
  3. Rezerwacja w formie mailowej powinna zawierać następujące elementy:

  a) dane osobowe osoby dokonującej rezerwacji

  b) oznaczenie pokoju/pokoi, które mają być zarezerwowane (tj. jako jednoosobowy, dwuosobowy itd.),

  c) wskazanie liczby osób rezerwujących nocleg/noclegi,

  d) ilość rezerwowanych dób hotelowych oraz ich daty,

  e) orientacyjną godzinę przyjazdu do DG Ela,

  f) telefon kontaktowy do osoby dokonującej rezerwacji.

  4. Osoba wynajmująca pokój, w momencie meldowania, winna okazać ważny dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz uiścić opłatę za nocleg.

  5. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w DG Ela. Aktualne ceny dostępne są na stronie internetowej DG Ela w zakładce ”CENNIK”. DG Ela zastrzega sobie prawo zmian cen na czas ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych w Rzeszowie.

  6. Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego. Do tego czasu pokój powinien być zwolniony, a klucz zwrócony w recepcji DG Ela. Niewymeldowanie się do godziny 10:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę.

  7. Przedłużenie pobytu należy zgłaszać w recepcji do godziny 10:00. DG Ela umożliwia przedłużenie czasu pobytu tylko wówczas, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami.

  8. W przypadku skrócenia pobytu w DG Ela, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

  9.Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna. 

  10. W przypadku gdy pokój nie zostanie zwolnione do godziny 10:30,a pokój ten lub łóżko jest zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, wówczas obsługa DG Ela jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do recepcji

  11. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, lub który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, lub też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie DG Ela.

  12.  Hostel może odmówić zakwaterowania lub też może wykwaterować w trakcie trwającego pobytu, Gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin DG Ela lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

  13. DG Ela nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.

  14. W pokojach DG Ela obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu będzie naliczana kara w wysokości 100-500 zł.

  15. W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane oraz ich goście. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich goście hostelu. Goście osób zameldowanych mogą przebywać w obiekcie maksymalnie do godziny 20:00.

  16. Pokoje w DG Ela wynajmowane są konkretnym osobom. Niedopuszczalne jest użyczanie bądź podnajmowanie pokoi innym osobom.

  17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych, innych urządzeń zasilanych prądem lub innym paliwem, niestanowiących wyposażenia hostelu, mogących stwarzać potencjalne zagrożenie pożarowe.

  18. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, bez uprzedniego ustalenia z obsługą hostelu. Możliwy jest nocleg z czworonogiem za dodatkową opłatą. Zwierzęta nie mogą być wyprowadzane na ogród stanowiący część obiektu noclegowego i restauracyjnego tzn. ogródek piwny znajdujący się z tyłu obiektu. Zwierzęta również nie mogą załatwiać swoich potrzeb w pokojach.

  19. Za zgubienie kluczy lub konieczności interwencji obsługi hostelu w godzinach nocnych będzie pobierana opłata od 50,00 zł w górę w zależności od konieczności interwencji.

  20. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Gość powinien zawiadomić recepcję hostelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

  21. DG Ela nie odpowiada za awarie i ich skutki niezależne od nas.

  22. Jakiekolwiek usterki w pokojach należy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

  23. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji. Faktura może być wystawiana najpóźniej w ciągu 7 dniu od dnia wystawienia paragonu. Po upływie powyższego terminu DG Ela odmówi wystawienia faktury.

  24. Przedmioty pozostawione w pokoju, po jego opuszczeniu, będą przechowywane w recepcji DG Ela przez 7 dni.

  25. Wszystkich gości obowiązuje zachowanie bezpieczeństwa własnego i innych gości na terenie obiektu. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. W szczególności prosimy o:

  1. - ostrożne chodzenie po schodach
  2. - wrzucanie butelek, puszek po alkoholu do koszy na śmieci,
  3. - zakręcanie wody w kabinach prysznicowych i umywalkach,
  4. - nie wykręcanie żarówek,
  5. - po każdorazowym opuszczeniu pokoju lub łazienki o wyłączenie światła oraz zamknięcie pokoju,
  6. - nie przestawianie łóżek,
  7. - nie wrzucanie podpasek, śmieci do muszli klozetowej. 

  26. Kierownictwo i personel DG Ela dokłada wszelkich starań, by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Jednocześnie podkreślamy, aby gości mieli na uwadze to, iż korzystają z usług DG Ela, który z założenia odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w hotelach.

  27. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?